سال آینده سیگار گران می‌شود

بر این اساس، مالیات هر نخ سیگار تولید داخل ۵۰ تومان، هر نخ تولید داخل با برند بین‌المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته تنباکو ۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ تعیین شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ ایسنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ میزان مالیات هر نخ سیگار را افزایش دادند.

بر این اساس، مالیات هر نخ سیگار تولید داخل ۵۰ تومان، هر نخ تولید داخل با برند بین‌المللی ۱۰۰ تومان و هر بسته تنباکو ۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ تعیین شد.

این مصوبه بر اساس بند «ه» تبصره ۱۷ بوده که در آن آمده است: «از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال ‌به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال ‌به‌عنوان حقوق ورودی دریافت می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.»