جوانان انقلابی، دلار را ۵۱هزار تومانی کردند!

فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: امروز که دولت و مجلس در دست جوانان انقلابی است دلار از ۵۱ هزار تومان عبور کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: امروز که دولت و مجلس در دست جوانان انقلابی است دلار از ۵۱ هزار تومان عبور کرد.

محسن رهامی نوشت:

روزی که روحانی گفته بود «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم» ؛ دلار ۱۴ هزار تومان بود. آن روزها قالیباف با کنایه به روحانی گفته بود «اما جوانان انقلابی بلد هستند»، امروز که دولت و مجلس در دست جوانان انقلابی است دلار از ۵۱ هزار تومان عبور کرد .

جوانان انقلابی، دلار را ۵۱هزار تومانی کردند!