هر ایرانی سال آینده به صداوسیما ۹۵ هزار تومان پول می‌دهد!

پدرام سلطانی، فعال اقتصادی نوشت، در بودجه سال ۱۴۰۱ صداوسیما، به‌طور میانگین سهم هر ایرانی حدود ۹۵.۰۰۰ تومان می‌شود. رئیس این رسانه گفته کم است! بیشتر دهید.