نماینده مجلس: باید موضوع سهمیه بنزین برای خانوار را جدی گرفت

مالک شریعتی با بیان اینکه «اگر سیستم بازتوزیع یارانه‌ها در کشور به نحوی انجام شود که طبقات محروم منفعت ببرند، شرایط قابل کنترل است» تاکید کرد: مدلی که در کیش و قشم درباره اعطای سهمیه بنزین برای خانوار پیاده شد، مدلی اشتباه بود و نتیجه عکس داد. معتقدم که باید موضوع سهمیه بنزین برای خانوار را جدی گرفت.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تاکید کرد که دولت و سازمان برنامه باید موضوع بنزین، گازوییل و فرآورده‌های داخلی را جدی بگیرند.

به نوشته ایسنا، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: الان در مفروضات بودجه سال آتی،‌بودجه‌ای برای واردات پیش‌بینی شده‌ است و اگر فرآورده‌های داخلی تنظیم نشود، باید در سال آینده بیشتر از آنچه حاصل از فروش داخلی به دست می‌آید، صرف واردات شود.

او با بیان اینکه «اگر سیستم بازتوزیع یارانه‌ها در کشور به نحوی انجام شود که طبقات محروم منفعت ببرند، شرایط قابل کنترل است» تاکید کرد: مدلی که در کیش و قشم درباره اعطای سهمیه بنزین برای خانوار پیاده شد، مدلی اشتباه بود و نتیجه عکس داد. معتقدم که باید موضوع سهمیه بنزین برای خانوار را جدی گرفت؛ آنچه که مطرح است موضوع گرانی  نیست بلکه موضوع بازتوزیع بنزین مطرح است چراکه این مسأله جزو شعارهای نمایندگان بود تا هم شفافیت را اجرا و هم فاجعه بنزینی را جبران کنند.