نماینده مجلس: مولدسازی دارایی‌های دولت بدون بررسی مجلس شبهاتی ایجاد می‌کند

نماینده علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت بدون حق دخالت و بررسی مجلس باعث ایجاد شبهاتی می‌شود چرا که قانون‌گذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ رحمت‌الله نوروزی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار کرد: امام و رهبری همواره تاکید داشتند که مجلس شورای اسلامی در راس امور است حال سران قوا مصوبه‌ای برای مولدسازی دارایی‌های دولت داشته که برای چند نفر مصونیت قائل شدند در عین حال هم مجلس حق دخالت و بررسی ندارد که این شبهاتی را به وجود می‌آورد چون طبق قانون مجلس شورای اسلامی در تمامی موارد می‌تواند ورود کند.

وی ادامه داد: این موضوع را می‌توان از طریق مجلس شورای اسلامی و با نظارت شورای نگهبان پیش برد و اقدام به قانون‌گذاری کرد. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند که رفع مشکلات کشور از کانال مجلس و قانون‌گذاری می‌گذرد پس نباید کاری کرد که همچون وضعیت خصوصی سازی شده که بعد از آن شبهاتی از این دست به وجود آید که ارزان و یا رایگان واگذار شده است.