تلگرام فیلترشکن خود را به‌روزرسانی کرد!/ توضیحات

تلگرام به قابلیت استفاده از فیلترشکن خود ویژگی جدیدی را اضافه کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ در آپدیت جدید تلگرام قابلیت چرخش پروکسی اضافه شده که براساس زمانی که تنظیم می کنید درصورت وصل نشدن پروکسی، به پروکسی بعدی در لیست شما وصل می شود.

 

تلگرام فیلترشکن خود را به‌روزرسانی کرد!