استاندار اصفهان:

ارزیابی دستگاه‌ها با مشارکت مردم انجام شود

استاندار اصفهان گفت: باید جشنواره شهید رجایی و ارزیابی عملکرد دستگاه ها بر پایه نظر مردم و مشارکت آنها باشد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ سید رضا مرتضوی بعدازظهر پنجشنبه در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی که در سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: اگر چه یکی از شاخص‌های ارزیابی و امتیازهای عملکرد ارگان‌های دولتی، استقرار نظام رسیدگی به شکایات مردمی در نهادهای دولتی است اما لازم است که از توان و ظرفیت‌های مردمی برای ارزیابی و سنجش عملکرد ارگان‌های دولتی استفاده و. آنها را نیز مشارکت داد.

به نوشته مهر؛ وی خواستار ارائه پیشنهادات برای چگونگی مشارکت دادن مردم در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی در جشنواره‌های شهید رجایی طی سال‌های آینده خبر داد و افزود: اگر چه تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی سامانه شکایات مردمی دارند اما نتایج رسیدگی به این شکایات مشخص نیست.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه جشنواره شهید رجایی در استان بیست و. پنجمین و در کشور هفدهمین دوره خود را طی کرده است، اعلام کرد: جشنواره شهید رجایی یک فرصت برای ارزیابی عملکرد ارگان‌های دولتی است و عدم شرکت برخی از نهادها و ارگان‌های دولتی در این جشنواره در واقع سلب این فرصت از خود است.

وی با بیان اینکه این جشنواره سالانه برگزار می‌شود، گفت: شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی تغییر کرده است اما گاهاً شاهد سنجش ادارات و نهادهای با یکدیگر هستیم که از نظر گستردگی و وسعت کار در یک تراز نیستند که باید به تمام این موارد در هنگام ارزیابی توجه شود.

استاندار اصفهان مردمی سازی حکمرانی را از ویژگی‌های اساسی دولت سیزدهم خواند و گفت: بر همین اساس باید جشنواره شهید رجایی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر پایه نظر مردم و مشارکت آنها باشد.