نماینده مردم دامغان در مجلس:

آقای وزیر بهداشت می دانید ۳۰ میلیون تومان برای تعمیر بیمارستان دامغان فراهم نشد و یک نفر بر اثر سقوط از آسانسور کُشته شد؟

صحبت‌های افشاگرایانه و بی‌سابقه نماینده مردم دامغان علیه وزیر بهداشت دولت رئیسی در فضای مجازی خبرساز شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ علی‌اکبر علیزاده، نماینده دامغان در مجلس در انتقاد به وزیر بهداشت:

* آیا می‌دانید برای درخواست یک آمبولانس، باید ساعت‌ها منت دانشگاه پزشکی مرکز استان را بکشند تا بیاید و مریض را به مرکز استان انتقال دهد.

* می‌دانید فقط ۳۰ میلیون تومان برای تعمیر آسانسور بیمارستان فراهم نشد و متأسفانه یک نفر در اثر سقوط آسانسور به قتل رسید؟

* می‌دانید که در بیمارستان ولایت، زباله‌های عفونی، غذای بیماران و جابجایی انسان‌ها همه با یک آسانسور انجام می‌شود؟

* رئیس دانشگاهِ شما حتی به دستور خود شما هم وقعی نمی‌نهد؛ هشت ماه طول کشید تا ایشان را مجبور کنیم دستور شما را پیگیری کند

* آیا برای تأمین حقوق مردم، راهی جز استیضاح شما باقی مانده است؟