تابلوی یادبود امام خمینی(ره) در نوفل لوشاتو فرانسه تخریب شد

پلیس فرانسه گزارش داد تابلوی یادبود امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو تخریب شده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ در ویدئویی تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فردی با صورت پوشیده با ورود به حیاط این ملک تابلو را پایین می‌اندازد.