کیهان: طی ۳هفته ۷۰ نفر در آمریکا کُشته شدند آنوقت غربی ها برای مرگ یک خانم چه قشقرق و آشوبی به راه ‌انداخته بودند

روزنامه «حسین شریعتمداری» نوشت: در ایران یک خانم دارای سابقه بیماری براثر سکته فوت کرده بود، چه قشقرق و آشوبی به راه ‌انداخته بودند و چطور زمین و زمان را علیه ایران به‌هم می‌دوختند؟!

به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه کیهان در ستون «گفت و شنود» شماره امروزش نوشت:

گفت: درحالی که فقط ۳ هفته از اولین ماه سال ۲۰۲۳ گذشته است، در آمریکا طی همین ۳ هفته ۳۹ مورد تیراندازی جمعی اتفاق افتاده و ۷۰ نفر کشته شده‌اند.

گفتم: آن‌وقت این جنایتکاران برای ما نسخه حقوق بشر و برخورد مسالمت‌آمیز می‌پیچند!

گفت: کجای ‌کاری طی همین ۳ هفته در آمریکا تعداد ۱۲۱۴ نفر هم بر اثر خشونت و با استفاده از سلاح گرم کشته شده‌اند و تازه، این آمار بدون احتساب موارد خودکشی با اسلحه گرم است!

گفتم: در ایران یک خانم دارای سابقه بیماری براثر سکته فوت کرده بود، چه قشقرق و آشوبی به راه ‌انداخته بودند و چطور زمین و زمان را علیه ایران به‌هم می‌دوختند؟!

گفت: از غربی‌ها که دشمنان قسم‌خورده ایران و ایرانی هستند جز این انتظاری نبوده و نیست! ولی برخی از مدعیان اصلاحات باید پاسخ بدهند که چرا با همه وجود از دروغ‌پردازی‌های دشمن حمایت کردند و چرا درباره این‌همه پلشتی و جنایات آمریکا و اروپا علیه حقوق انسان‌ها لام تا کام چیزی نمی‌گویند؟!

گفتم: از یارو پرسیدند؛ موقع زلزله دیشب چه می‌کردی؟

گفت؛ مگه دیشب زلزله اومد من اصلاً متوجه نشدم! گفتند؛ زلزله ۸ ریشتری بود چطور متوجه نشدی؟! گفت؛ آخه من روم اون طرف بود!