۶۳ دستگاه اجرایی در جشنواره شهید رجایی استان اصفهان شرکت کردند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: در تمام استان از حدود ۷٠ دستگاه، حدود ۶۳ دستگاه در فرایند ارزیابی و جشنواره شهید رجایی شرکت کردند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ سیروس نیک‌اقبالی معاون توسعه و مدیریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در جمع اصحاب رسانه درخصوص جزئیات برگزاری جشنواره شهید رجایی استان اظهار داشت: به استناد مواد ۸۱ و ۸۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به ارزیابی فرایند خدمات هستیم و از سویی دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز ملزم به ارزیابی خودشان هستند، در همین راستا هر ساله فرایند ارزیابی دستگاه‌ها انجام می‌شود.

به نوشته فارس؛ وی با بیان اینکه ۲ دسته شاخص عمومی و اختصاصی برای فرایند ارزیابی مطرح است، افزود: شاخص‌های عمومی تقریباً برای تمام دستگاه‌ها یکسان و برگرفته از برنامه‌های اصلاحی نظام اداری و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.

نیک‌اقبالی یادآور شد: شاخص‌های عمومی شاخص‌های توانمندساز هستند که باعث می‌شود دستگاه رسالت‌های تخصصی خود را انجام دهند یعنی ساز و کارهای زائد حل شود و دستگاه، تبدیل به دستگاهی چابک شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به اهمیت شاخص دولت الکترونیک عنوان کرد: دولت الکترونیک عنوان یکی از محورهای شاخص‌های عمومی است و در این راستا تمام دستگاه‌ها ملزم هستند به این سمت گام بردارند.

وی با اشاره به شاخص‌های ارزیابی اختصاصی و با بیان اینکه در این عرصه هر دستگاه بر اساس مجموعه وظایف و رسالت‌های خود ارزیابی می‌شود، اظهار کرد: در این مسیر اولین گام را ستاد دستگاه‌های اجرایی برمی‌دارد و بعد به تأیید سازمان اداری، استخدامی می‌‌رسد و در ادامه باید از آن برش استانی مشخص شود.

نیک‌اقبالی با بیان اینکه تمام استان‌ها باید به‌طور هم‌زمان برای فرایندها اقدام کنند، گفت: در گام بعدی دستگاه‌ها از ابتدای اسفند تا انتهای فروردین ملزم به بارگذاری مستندات در سامانه ارزیابی عملکرد هستند و پس از آن به رؤیت ستاد دستگاه‌ها و پس از آن در اختیار استان قرار می‌گیرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اعلام اینکه ۲ دسته تیم ارزیابی داریم که هرکدام شاخص‌های عمومی و اختصاصی را ارزیابی می‌کنند و مجموع امتیازات در دو عرصه ۲ هزار امتیاز است، بیان داشت: حدود ۱۵ ارزیاب در فرایند ارزیابی شاخص‌های عمومی حضور دارند، همچنین در شاخص‌های اختصاصی دستگاه‌ها با توجه به رسالت خود به ۵ گروه آموزشی و فرهنگی، تولیدی و خدماتی، زیربنایی و زیرساختی، سلامت و رفاه و عمومی و قضایی تقسیم می‌شوند که ارزیابی هر گروه به عهده یک یا دو تیم است.

وی خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی اولیه، نتایج و اطلاعات در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد تا اعتراضات و اطلاعات جدید خود را بارگذاری کنند و پس از آن ارزیابی مجدد انجام می‌شود.

نیک‌اقبالی با بیان اینکه پس از انجام ارزیابی نهایی، فرایند تأیید نهایی انجام می‌شود و پس از تأیید گزارش‌گیری، اعلام دستگاه‌های برتر انجام می‌شود، اظهار داشت: البته طبق قانون نتایج باید در شورای راهبری و توسعه مدیریت استان استان مطرح شود که دراین راستا پس از اعلام طرح و فرایند، نتایج به تأیید شورا می‌رسد و در پایان جشنواره شهید رجایی برگزار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در خصوص شیوه انتخاب دستگاه‌های برتر اعلام کرد: این انتخاب بر اساس خروجی فرایند ارزیابی و بخشنامه ابلاغی است که در آن تأکید شده ۲ دستگاه دارای بالاترین امتیاز به‌عنوان دستگاه‌های اول و دوم معرفی شوند.

وی در خصوص تعداد دستگاه‌های شرکت کننده در جشنواره توضیح داد: در تمام استان از حدود ۷٠ دستگاه، حدود ۶۳ دستگاه در فرایند ارزیابی شرکت کردند که از این تعداد، علاوه بر ۲ دستگاه برتر، دستگاه‌های برتر هر گروه و از هر ۷ دستگاه‌ برتر، ۲ کارمند نمونه معرفی می‌شوند.

نیک‌اقبالی در پاسخ به سؤالی پیرامون حضور شهرداری‌ها در فرایند ارزیابی عنوان کرد: طبق مصوبات شهرداری‌ها ملزم به شرکت در فرایند هستند اما امسال خود شهرداری شرکت نکرد ولی یکی از شرکت‌های وابسته به آن در فرایند ارزیابی شرکت کرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با اشاره به گروه برتر از میان ۵ گروه مذکور گفت: معمولا بالاترین امتیاز مربوط به گروه زیربنایی و زیرساخت است.