رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر اصفهان:

کشور به اقتصاد ترکیبی در جنگ ترکیبی نیاز دارد

رئیس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: دشمن با جنگ ترکیبی مقابل ایران قرار گرفته، در مقابل حرکت دشمن ما نیز باید اقتصاد ترکیبی داشته باشیم.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ عباس حاج‌رسولی‌ها در صحن علنی شورای شهر اصفهان با اشاره به سخن یکی از رهبران جبهه مقاومت اظهار داشت: در دیداری که در سوریه با یکی از رهبران جبهه مقاومت داشتم به من گفت که این نکته را به مردم ایران بگویید که اگر انقلاب شما ریشه در عاشورا دارد، انقلاب ما ریشه در نهضت امام خمینی (ره) دارد.

به نوشته مهر؛ وی با بیان اینکه دشمن با جنگ ترکیبی مقابل ایران قرار گرفته است، گفت: در مقابل حرکت دشمن ما نیز باید اقتصاد ترکیبی داشته باشیم تا بخشی از مشکلات مردم را برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بازدید از منطقه ۱۴ گفت: مردم در این دیدار نمره ۱۸ تا ۲۰ به شهردار این منطقه دادند و این نشان می‌دهد که به مناطق محروم نگاه خوبی شده و امیدواریم به سایر مناطق نیز تسری پیدا کند.