روزنامه اصولگرا: از ۱۰ سال گذشته یک «جنگ ارزی» علیه جمهوری اسلامی راه افتاده است

روزنامه اصولگرای رسالت مدعی شده است که از 10 سال پیش تا به امروز یک جنگ ارزی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه افتاده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه اصولگرای رسالت از قول یک کارشناس حوزه ارز و اقتصاد نوشت: از ۱۰ سال گذشته تا به امروز همواره با فراز و فرود ارزی به واسطه تحریم‌ها رو به رو بوده‌ایم. به عبارت دیگر از ۱۰ سال گذشته تا به امروز همواره در جنگ ارزی قرار داشته‌ایم. بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ باید سیاست‌های اعمال شده را مورد بررسی قرار دهد و واکاوی کند که کدام یک از سیاست‌ها مورد قبول بوده و بیشترین عایدی را به همراه داشته است. همچنین ضرورت دارد تا سیاست‌های نادرست نیز شناسایی شوند؛ سیاست‌هایی که نتوانستند به نقطه درست اثبات کنند و امروز نیز باید از آن‌ها دوری کرد.