نماینده مجلس: باید از آنهایی «مالیات» گرفته شود که اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی دارند

عضو کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید: در بودجه سال آینده بودجه روی مالیات 47 درصد بسته شده است و ما اعتقاد داریم این قابل تحقق نیست.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام میزان مالیات در نظر گرفته شده در بودجه گفت: در بودجه سال آینده مالیات روی ۴۷ درصد بسته شده است و ما اعتقاد داریم این قابل تحقق نیست. مالیات باید ساماندهی شود و از آنهایی گرفته شود که اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی دارند که متأسفانه به دلیل اینکه بودجه حالت سنتی دارد، غالبا تحقق پیدا نمی‌کند.

او درباره میزان حداقل حقوق‌ها در بودجه سال آینده افزود: اعتقاد ما این است که حقوق‌ها هم باید در کمیسیون تلفیق تجدیدنظر شود. در حال حاضر در بودجه حداقل ۷ میلیون مشخص شده است اما ما اعتقاد داریم ۷ میلیون با این تورم همخوانی ندارد و حتی افرایش ۲۰ درصدی هم با تورم ۴۰ درصدی همخوانی ندارد.