داماد عبدالکریم سروش به «رهبری جوانان محلات» متهم شد

سایت «جام جم آنلاین» وابسته به صداوسیما با انتشار خبری اعلام کرد که «علیرضا ارادتی» داماد «عبدالکریم سروش» که 22 آذرماه گذشته بازداشت شده جزو سرشبکه های باند جمع آوری و هدایت اراذل و اوباش بوده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ سایت «جام جم آنلاین» وابسته به صداوسیما با انتشار خبری اعلام کرد که «علیرضا ارادتی» داماد «عبدالکریم سروش» که ۲۲ آذرماه گذشته بازداشت شده جزو سرشبکه های باند جمع آوری و هدایت اراذل و اوباش بوده است.

این سایت که آقای ارادتی را «ع-ا» معرفی کرد در ادامه نوشت: وی (داماد عبدالکریم سروش) ابتدا ارتباط خود با عناصر نفاق و ضد انقلاب انکار می کرد اما با مشاهده اسناد و مدارک به اقدامات خود اعتراف کرد. وی همچنیت اعتراف کرده که از شبکه ایران اینترنشنال دستور می گرفته!