«سراب» با دمای منفی ۲۶ درجه همچنان سردترین شهر کشور اعلام شد

رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: سراب طی ۲۴ ساعت گذشته برای پنجمین بار سردترین شهر کشور شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ محمد امیدفر، در خصوص وضعیت آب و هوای استان، اظهار کرد: سراب طی ۲۴ ساعت گذشته با ثبت دمای منفی ۲۶ درجه سردترین شهر کشور بوده است.

وی افزود: این شهر در روز گذشته نیز با ثبت دمای منفی ۲۵ درجه سردترین شهر کشور بود.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته، جلفا با دمای مثبت ۱۰ درجه گرمترین شهر استان بوده است.

امیدفر گفت: دمای شهر تبریز نیز طی ۲۴ ساعت گذشته حداکثر مثبت یک و حداقل منفی هشت درجه بوده است.