اتحادیه اروپا، بسته تحریمی جدیدی علیه ایران تصویب کرد

ریاست اتحادیه اروپا از موافقت وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه با تصویب یک بسته جدید از تحریم های علیه ایران خبر داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ ریاست اتحادیه اروپا از موافقت وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه با تصویب یک بسته جدید از تحریم های علیه ایران خبر داد.