کسری ذخیره آبی سد زاینده‌رود علی رغم شرایط خوب بارندگی

رئیس حوضه آبریز زاینده رود با بیان اینکه شرایط بارندگی تاکنون خوب بوده اما کسری مخزن سد خیلی زیاد است، افزود: مخزن سد زاینده رود سال گذشته در چنین روزهایی ۱۶۸ میلیون مترمکعب آب داشت و اکنون به ۱۴۷ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به سال قبل ۲۱ میلیون مترمکعب کسری مخزن دارد و همه اینها باید با هم در نظر گرفته شود.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ علیرضا الماسوندی اظهار داشت: به رغم بارندگی‌های اخیر، میزان بارش‌ها در چلگرد و کوهرنگ سرشاخه‌های اصلی حوضه آبریز زاینده‌رود به میانگین بلند مدت نرسیده و همچنان نسبت به میانگین کاهش بارندگی داریم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ذخیره آبی سد زاینده رود کم است ما باید منتظر باشیم که بارندگی‌ها و حجم ناشی از برف که بخشی تبخیر و بخشی نفوذ می‌شود چه شرایطی برای مخزن ایجاد خواهد کرد؛ اکنون مخزن سد ۱۴۷ میلیون مترمکعب آب دارد و حداکثر برداشتی که می‌شود از این حجم آب داشت حدود ۳۷ میلیون‌مترمکعب است.

رئیس حوضه آبریز زاینده رود خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که سازه سد زاینده‌رود، بتونی دوقوسی است و اگر حجم آن زیر ۱۰۰ میلیون مترمکعب برسد دچار ترک می‌شود و بر همین اساس به لحاظ حفظ پایداری سد نمی‌توانیم حجم آب را بیشتر پایین بیاوریم ضمن اینکه با مسئله آب شرب مواجه خواهیم شد و تا زمانیکه مطمئن نشویم این مخزن بتواند مقادیر خوبی آب ذخیره کند امکان اینکه بخواهیم آبی تخلیه کنیم وجود ندارد.

الماسوندی با بیان اینکه شرایط بارندگی تاکنون خوب بوده اما کسری مخزن سد خیلی زیاد است، افزود: مخزن سد زاینده رود سال گذشته در چنین روزهایی ۱۶۸ میلیون مترمکعب آب داشت و اکنون به ۱۴۷ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به سال قبل ۲۱ میلیون مترمکعب کسری مخزن دارد و همه اینها باید با هم در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: باید دید بارش برف و باران و ذخیره مخزن سد زاینده‌رود به چه حدی می‌رسد و روی اِشل (پایه) مخزن می‌توانیم برنامه ریزی کنیم.

رئیس حوضه آبریز زاینده رود گفت: حجم کنونی مخزن سد زاینده‌رود مشخص است و ورودی‌ها به مخزن سد کمتر از آب خروجی است، سد اکنون ۱۰ متر مکعب بر ثانیه ورودی و ۱۰.۷ مترمکعب خروجی دارد.