۳ عضو شورای شهر شهریار به اتهام ارتشا بازداشت شدند

دادستان شهرستان شهریار استان تهران از بازداشت ۳ عضو دیگر شورای شهر شهرستان شهریار به اتهام ارتشا خبر داد. وی تصریح کرد: پرونده در حال انجام تحقیقات مقدماتی است.

به گزارش سایت خبری مدارا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه: حمید عسکری پور اعلام کرد : ماه گذشته دو نفر از اعضای شورای شهر شهرستان شهریار به اتهام ارتشاء دستگیر شده بودند.

وی افزود: در ادامه تحقیقات صورت گرفته در خصوص این پرونده، ۳ نفر دیگر از اعضای شورای شهر شهرستان شهریار نیز به اتهام ارتشاء دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار تصریح کرد: پرونده در حال انجام تحقیقات مقدماتی است.