عضو شورای شهر مشهد: آنطور که ما در جریان هستیم تخلفات مالی علت تعلیق شهردار مشهد است

یک عضو شورای شهر مشهد درباره علت تعلیق شهردار می‌گوید که بنابر نامه دادستانی، آنطور که ما در جریان هستیم به علت تخلفات مالی بوده است. در نامه‌ دستگاه قضا به بحث تبانی و مالی اشاره شده است اما به علت اینکه دسترسی به پرونده نداریم، دقیق نمی‌دانیم که ریز در کدام حوزه‌هاست. تا جایی که شنیده‌ایم در حوزه کمک‌های تبصره هشت و قسمت‌های مختلف پرونده تشکیل شده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ غلامحسین صاحبی، درباره علت تعلیق شهردار مشهد، بیان کرد: «حوزه شهرداری زیرمجموعه شهردار تخلفاتی داشتند و اظهار شده بود که خود شهردار هم در آن نقش داشتند. در نهایت گویا دستگاه قضا قرار مجرمیت صادر کرده بود و بعد از آن‌هم تعلیق صورت گرفت تا در دادگاه به پرونده ایشان رسیدگی شود. بنابر نامه دادستانی، آنطور که ما در جریان هستیم، به علت تخلفات مالی بوده است.»

وی درپاسخ به اینکه آیا تعلیق شهردار به اتهام تخلفات مالی دو کارمند این مجموعه مربوط می‌شود، گفت: «خیر، قطع به یقین به دلیل تخلف دو نفر نمی‌آیند مدیر یک مجموعه آن هم شهردار مشهد را تعلیق کنند. افراد مختلفی در این پرونده دست دارند و آنطور که ما از دستگاه قضا خبردار شدیم یکی از افراد دخیل در این پرونده خود شهردار هستند. انشاالله که به این شکل نباشد ولی نظر دسنگاه قضا فعلا این امر بوده است.»

صاحبی درخصوص حوزه تخلفات مالی شهردار مشهد، عنوان کرد: «در نامه‌ دستگاه قضا به بحث تبانی و مالی اشاره شده است اما به علت اینکه دسترسی به پرونده نداریم، دقیق نمی‌دانیم که ریز در کدام حوزه‌هاست. تا جایی که شنیده‌ایم در حوزه کمک‌های تبصره هشت و قسمت‌های مختلف پرونده تشکیل شده است. کیفرخواست صادر شده بر اساس تبانی و مشکلات مالی است و به دلیل صدور کیفر خواست، منع حضور در محل کار صادر شده است.»

این عضو شورای شهر مشهد در پاسخ به اینکه آیا شهردار بازداشت شده است یا خیر، گفت: «احتمال دارد همان یک ماه پیش که بازپرسی ایشان را خواستند، با وثیقه آزاد بوده باشند و بعد کیفرخواست صادر شده و بعد هم تعلیق شدند تا پرونده رسیدگی و رای اصلی صادر شود.»

صاحبی همچنین درباره علت نارضایتی اعضای شورای شهر از شهردار مشهد، مطرح کرد: «تقریبا چند ماهی بود که اعضای شورا تذکرات و سوالات متعددی مطرح کرده بودند و داشتیم به سمت استیضاح می‌رفتیم. بعد از یک وقفه دو ماه‌ای که به منظور اصلاح فرآیندها ایجاد شد تا ایشان را استیضاح نکنیم، ولی اصلاحی صورت نگرفتن و ایشان به همان شیوه کار خود را داشتند ادامه می‌دادند. دیگر نزدیک بود که استیضاح را دردستور کار خود بگذاریم که دستگاه قضا با صدور این حکم کار ما را راحت‌تر کرد و ما هم نسبت به انتخاب سرپرست اقدام کردیم.»

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد افزود: «شهردار مشهد به قول‌هایی که داده بودند عمل نکردند، اکثر پروژه‌های شهری خوابیده بود و پروژه‌های عمرانی شهر کند پیش می‌رفت. همچنین رکودی در حوزه مدیریت شهری ایجاد شده و در بحث نیروی انسانی هم نارضایتی بود. به این دلیل اعضا دنبال تغییر بودند تا مدیر توانمندتری روی کار بیاید.»