نامه «قالیباف» برای رفع فیلترینگ روی موبایلش!

امید قالیباف مشاور و سخنگوی وزارت صنعت و معدن در حال تلاش برای رفع فیلتر خط موبایل خود از محدودیت ها و فیلترینگ است!

به گزارش سایت خبری مدارا؛ امید قالیباف مشاور و سخنگوی وزارت صنعت و معدن در حال تلاش برای رفع فیلتر خط موبایل خود از محدودیت ها و فیلترینگ است!

نامه چهره معروف برای رفع فیلترینگ روی موبایلش!