کنایه روزنامه «اطلاعات» به پیش‌بینی‌ها درباره «زمستان سخت اروپا» / عبرت بگیریم، خنده‌ تمسخر نزنیم

بر حال زارِ نیامده‌ی دیگران پیشاپیش خنده‌ی تمسخر نزنیم و سرِ تبختر نتکانیم؛ باشد که خدای رحمان بر ما مرحمتی کند و آن «زاریِ» روزی و مقدّر برای دیگران را حواله‌ی خودمان نسازد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ تعطیلات پی‌درپی این روزها، اعم از برفی و دودی و گازی، لااقل می‌تواند یک فایده داشته‌باشد و آن، عبرت‌های سال آینده است؛ چیزی که سال‌های پیش برای امسال نیاورد. بر حال زارِ نیامده‌ی دیگران پیشاپیش خنده‌ی تمسخر نزنیم و سرِ تبختر نتکانیم؛ باشد که خدای رحمان بر ما مرحمتی کند و آن «زاریِ» روزی و مقدّر برای دیگران را حواله‌ی خودمان نسازد.

به نوشته روزنامه اطلاعات، در مورد آلودگی کشنده‌ی هوا، پیش از خنده‌تحویل دادن به کسانی که بر این امر نقد و خرده‌ای می‌آورند، عجالتاً از خرج‌های اتینا بکاهیم و بر جبران نقصان‌های گذشته و جاری بیفزاییم؛ ثوابش بیشتر است.