واکنش‌ها به اعدام محمدمهدی کرمی

هلگه لیمبورگ نماینده بوندستاگ اعلام کرد که کفالت سیاسی محمدمهدی کرمی را بر عهده گرفته بود، پس از اجرای حکم اعدام کرمی به سفارت جمهوری اسلامی در برلین رفت و نسبت به اجرای حکم انتقاد کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ و به دنبال اجرای حکم اعدام «محمدمهدی کرمی» هلگه لیمبورگ نماینده بوندستاگ اعلام کرد که کفالت سیاسی محمدمهدی کرمی را بر عهده گرفته بود، پس از اجرای حکم اعدام کرمی به سفارت جمهوری اسلامی در برلین رفت و نسبت به اجرای حکم انتقاد کرد. همچنین کلمانتین اوتان نماینده پارلمان فرانسه که او نیز کفالت سیاسی محمدمهدی کرمی بر عهده داشت، از اجرای حکم انتقاد کرد.