حمله شدید روحانی معروف تلویزیون به آموزش و پروش

اشتباه من این بود که به تلویزیون رفتم، چرا که اثر گفت‌وگوی چهره به چهره خیلی بیشتر است، معلم باید با بچه‌ها چهره به چهره حرف بزند، آموزش بدهد و با آنها انس بگیرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز درباره شرکت نوجوانان در اعتراضات جاری گفت: «در اغتشاشات اخیر شاهد حضور برخی از نوجوانان بودیم؛ یعنی نسلی که توسط معلمان جمهوری اسلامی تربیت شدند و این نشان می‌دهد که برخی از معلمان ما در تربیت صحیح دانش آموزان، موفق نبودند.»

به نوشته تسنیم؛ قرائتی ۲۸ آذر در جمع دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان کرمان گفت: «معلمان باید بچه‌ها را نمازخوان تربیت کنند و بدانند که دیپلم و لیسانس تارک‌الصلوه به هیچ دردی نمی‌خورد.»

وی افزود: «اشتباه من این بود که به تلویزیون رفتم، چرا که اثر گفت‌وگوی چهره به چهره خیلی بیشتر است، معلم باید با بچه‌ها چهره به چهره حرف بزند، آموزش بدهد و با آنها انس بگیرد.»