احمد غلامی گرافیست بازداشت شد

احمد غلامی طراح گرافیک، نقاش، عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک بازداشت شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ احمد غلامی مهرآبادی طراح گرافیک، نقاش، عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک، مدیر هنری فیلم های سینمایی گیلدا- سینما شهر قصه و ۲۸۸۸ دوشنبه ۱۴ آذر توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت شد.