مشاور سابق احمدی‌نژاد مدعی شد:

رئیس بانک مرکزی برکنار می شود؟

داوری، مشاور سابق احمدی‌نژاد در پیامی در توئیتر مدعی شد به زودی رئیس کل بانک مرکزی برکنار خواهد شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ داوری، مشاور سابق احمدی‌نژاد در پیامی در تونیتر خود مدعی شد که رئیس کل بانک مرکزی به زودی برکنار خواهد شد.

داوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: