مغازه‌های علی دایی به دلیل همراهی با اعتصابات پلمب شدند

به نوشته خبرگزاری وابسته به بسیج دانشجویی، همراهی با اعتصابات غیر قانونی از جمله مواردی است که به پلمب این دو مکان توسط پلیس اماکن پایتخت منجر شده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ در خبری نوشت: «رستوران و مغازه جواهر فروشی «علی دایی» به دلیل تخلف پلمب شدند.»

به نوشته خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی؛ «همراهی با اعتصابات غیر قانونی از جمله مواردی است که به پلمب این دو مکان توسط پلیس اماکن پایتخت منجر شده است.»