عبدالله گنجی مشاور فرهنگی علیرضا زاکانی شهردار تهران شد

شهردار تهران در حکمی عبدالله گنجی را به عنوان مشاور فرهنگی منصوب کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا، علیرضا زاکانی با صدور حکمی عبدالله گنجی را به سمت مشاور فرهنگی منصوب کرد. عبدالله گنجی پیش‌تر در سمت مدیر مسئول روزنامه همشهری مشغول به فعالیت بود.