وزارت امور خارجه: جمهوری اسلامی ایران ارتقای حقوق بشر را ضرورتی اسلامی و قانونی می داند

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت : ناقضان حقوق بشریت بهتر است با نگاه به عملکرد شرم آور حقوق بشری خود، از استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر دست بردارند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ ناصر کنعانی پنج شنبه – ۱۰ آذرماه – در رشته توییتی در ارتباط با موضوع حقوق بشر واکنش نشان داد.

به نوشته ایسنا؛ وی با رد اظهارات برخی از مقامات غربی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت:

«جنایتکاران علیه ملتها و حامیان تمام عیار رژیم اشغالگر، تروریست و نژادپرست صهیونیستی، صلاحیت اخلاقی اظهار نظر در خصوص مقوله حقوق بشر و عملکرد دیگران در این زمینه را ندارند.

حقوق بشر، مفهومی مقدس است و جمهوری اسلامی ایران ارتقای آن را یک ضرورت اسلامی، انسانی، قانونی و اخلاقی می داند.

ناقضان حقوق بشریت بهتر است با نگاه به عملکرد شرم آور حقوق بشری خود، از استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر دست بردارند.

دولت آمریکا و بسیاری از مدعیان غربی، در محکمه وجدان بشری به دلیل سوابق شرم آور نقض حقوق بشر محکومند.»