رئیسی: بگذارید دشمن با این غیظ و کینه بمیرد

رییس جمهور گفت: امروز مسئله مردم خدمتگزاری صادقانه به آنهاست. خدمتگزاری به مردم حقد و کینه دشمن را افزون می‌کند. بگذارید دشمن با این غیظ و کینه بمیرد چون ملت دست از پیشرفت نخواهند کشید.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ رییس جمهور گفت: امروز مسئله مردم خدمتگزاری صادقانه به آنهاست. خدمتگزاری به مردم حقد و کینه دشمن را افزون می‌کند. بگذارید دشمن با این غیظ و کینه بمیرد چون ملت دست از پیشرفت نخواهند کشید.

سید ابراهیم رئیسی گفت: امروز مسئله مردم خدمتگزاری صادقانه به آنهاست. خدمتگزاری به مردم حقد و کینه دشمن را افزون می‌کند. بگذارید دشمن با این غیظ و کینه بمیرد چون ملت دست از پیشرفت نخواهند کشید.

رئیسی در دیدار با جمعی از مردم کردستان با بیان اینکه پیشرفت های ما دشمن را غضبناک کرده است افزود: با اغتشاشات و ناآرامی ها می خواهند قطار پرشتاب پیشرفت را از حرکت بازدارند.

او گفت: صادرات ما در حوزه نفتی و غیرنفتی و احیا شدن سهم ما در اقتصاد منطقه دشمن را عصبانی می کند.