مدیرعامل صندوق بازنشستگی برکنار شد

وزیر کار نعمت الله ترکی را به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حکمی نعمت الله ترکی را به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد.

ترکی معاون سازمان انرژی اتمی است که آبان ۱۴۰۰ از سوی محمد اسلامی به این سمت منصوب شده است.

محمد اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در دولت سیزدهم بود که از سوی حجت الله عبدالملکی وزیر مستعفی تعاون کار و رفاه اجتماعی به این سمت منصوب شده بود.