توئیت فوتبالی یک مرجع تقلید بعد از برد ایران در برابر ولز

تعصب داشتن به این قهرمانان باعث مباهات است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ آیت‌الله جوادی آملی پس از پیروزی تیم فوتبال ایران بر ولز در جام جهانی نوشت:

یک قهرمان ورزشی با استعانت از ذات اقدس اله با رقابت نفس گیر به میدان می رود تا این پرچم را به اهتزاز در بیاورد این غرور صادق است و تعصب داشتن به این قهرمانان باعث مباهات است.