علیرضا فغانی، شانس داوری فینال جام جهانی

داور سرشناس کلمبیایی فغانی را شانس داوری فینال جام جهانی می داند.

رولدان داور سرشناس کلمبیایی که در دو دوره جام جهانی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ قضاوت کرده اعتقاد دارد علیرضا فغانی، داور ایرانی، گزینه اول قضاوت در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ است.