عکس لحظه برخورد علیرضا بیرانوند و مجید حسینی

بیرانوند طی برخورد با سید مجید حسینی مصدوم شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛  علیرضا بیرانوند و سیدمجید حسینی با هم برخورد داشتند و پس از هشت دقیقه طول درمان بیرانوند از زمین خارج شد.