زاکانی باز هم وعده داد/مسکن را از آرزو به امر کاملاً در دسترس تبدیل می‌کنیم

شهردار تهران گفت: امیدواریم با اتصال ظرفیت‌های مختلف، بحث مسکن را که در حال حاضر از آن به عنوان یک آرزو یاد می‌شود به یک امر تحقق پذیر و کاملاً در دسترس تبدیل کنیم.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ علیرضا زاکانی، شهردار تهران در مراسم انعقاد تفاهم نامه ساخت مسکن برای اساتید دانشگاه صنعتی شریف که فی‌مابین شهرداری تهران و بنیاد ملی نخبگان امضا شد، اظهار کرد: خوشحالیم که اولین گام در جهت تحقق عملی پاسخ معتبر به یک نیاز و انجام یک خدمت شایسته به بهترین قشر را شاهد هستیم و آماده امضای تفاهم نامه‌ای با بنیاد ملی نخبگان برای ساخت مسکن دانشگاه شریف هستیم.

به نوشته مهر، وی با بیان اینکه امیدواریم این اقدام الگویی برای توسعه این خدمت به سایر دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف باشد، افزود: امیدواریم با اتصال ظرفیت‌های مختلف، بحث مسکن را که در حال حاضر از آن به عنوان یک آرزو یاد می‌شود به یک امر تحقق پذیر و کاملاً در دسترس تبدیل کنیم.