داود سوری آزاد شد

داود سوری اقتصاددان آزاد شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛  پیام اقتصاد نوشت: نیروهای امنیتی حدودا دو هفته قبل با مراجعه به منزل دکتر ⁧داود سوری⁩ اقتصاددان ایشان را بازداشت کردند.