انتقاد عضو دفتر نشر آثار رهبرانقلاب از علم الهدی/ مهم نگاه امثال جنابعالی به زنان بی حجاب است

اینکه دولتمردان منحط آمریکا به زنان ما ولو متاسفانه بی‌حجاب چگونه نگاه می‌کنند مهم نیست مهم نگاه امثال جنابعالی است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ مهدی فضائلی عضو دفتر نشر آثار رهبرانقلاب در توییتی نوشت: جناب آقای علم الهدی!

اینکه دولتمردان منحط آمریکا به زنان ما ولو متاسفانه بی‌حجاب چگونه نگاه می‌کنند مهم نیست مهم نگاه امثال جنابعالی است.

یادآور می‌شوم، رهبری به ائمه رفتار پدرانه با همه را توصیه و چندبار تکرار فرمودند.