سرسختی در برابر تغییرات کمک به آمریکا و اسرائیل برای پیشبرد اهدافشان در ایران است

روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید نوشت: خاورمیانه بطور عام و ایران بطور خاص، بارزترین هدف تهاجم الیگارشی سیاسی ترامپ و نتانیاهو خواهند بود. خاورمیانه بشدت ملتهب است و برنامه اینست که ایران نیز ناامن و ملتهب شود و در معرض بی‌ثباتی قرار گیرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛  اگر این نقشه بدون برخورد با مانع به اجرا درآید، الیگارشی سیاسی در حال وقوع، می‌تواند در این منطقه به اهداف شوم خود دست یابد. بنابراین، مسئولان ایرانی باید با درک شرایط حساس در حال وقوع، کاری کنند که راه بر این سیل ویرانگر بسته شود. آنچه می‌تواند مانع ویرانگری این سیل باشد، قدرت مردمی است.

به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، در ادبیات سیاسی معمولاً قدرت را به توانائی نظامی و دفاعی تفسیر می‌کنند. قطعاً برای هر کشوری توانائی نظامی و دفاعی لازم است، ولی این قدرت وقتی کارائی خواهد داشت که از پشتوانه مردمی برخوردار باشد. نظام جمهوری اسلامی توسط مردم به وجود آمد، با پشتوانه مردمی ادامه حیات داد و از این پس نیز به پشتوانه مردمی برای باقی ماندن نیازمند است.

برخورداری از قدرت نظامی و دفاعی برای بازدارندگی لازم است و هر روز نیز باید پیشرفته‌تر شود ولی در کنار آن، دولت باید به نیازهای مردم برای خوب زندگی کردن اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز اهتمام ورزد و کاری کند که عموم مردم از شرایط زندگی مادی و معنوی راضی باشند. برای تأمین این نیازها ایجاد تغییرات بنیادین در سیاست‌های کلان خارجی و داخلی، امری ضروری است.

از فرصتی که تا آغاز دوران جدید الیگارشی سیاسی باقی مانده است، باید برای ایجاد این تغییرات استفاده شود تا زمینه‌های نارضایتی از بین برود و پشتوانه مردمی نظام جمهوری اسلامی حفظ و حتی تقویت شود. سرسخت ‌ماندن در برابر درخواست تغییرات، نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه نوعی کمک به سردمداران الیگارشی سیاسی برای پیشبرد اهداف شومشان در منطقه و مزاحمت‌های بیشتر برای ملت ایران است. مسئولان نظام جمهوری اسلامی در مقطع کنونی از تاریخ، مسئولیت بزرگی برعهده دارند که غفلت از آن، عوارض منفی و خسران غیرقابل جبرانی خواهد داشت.