رئیس فدراسیون بوکس پناهنده شد؟

رئیس فدراسیون بوکس همراه با تیم ملی راهی اسپانیا شده و حالا شایعه شده دیگر به ایران برنخواهد گشت.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ شایعه عجیبی درباره رییس فدراسیون بوکس به وجود آمده است.

به نوشته چندثانیه، یکی از رسانه‌های فارسی زبان خارجی که مواضع ضدایرانی دارد، مدعی شد که حسین ثوری به ایران باز نخواهد گشت.

رییس فدراسیون بوکس همراه با تیم ملی راهی اسپانیا شده و حالا شایعه شده دیگر به ایران برنخواهد گشت.

در خصوص او گفته شده حتی به سایر ورزشکاران هم گفته وثیقه ها را پاره می کنند و آنها می‌توانند پناهنده شوند و به کشور برنگردند!

باید دید فدراسیون بوکس چه واکنشی به این اتفاق نشان خواهد داد.