وزیر دولت روحانی کشاورز شد

تصویری فراگیر در شبکه‌های اجتماعی از حجتی وزیر سابق کشاورزی منتشر شده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ حجتی وزیر سابق کشاورزی در دوره بازنشستگی مشغول کشاورزی شده است و باغ پسته ای را احیا می‌کند.