واکنش صادق زیباکلام به انتقاد رئیسی از خواص/ خواص از کدام فعل نظام میبایستی دفاع میکردند؟

صادق زیباکلام استاد دانشگاه در توئیتی به انتقاد رئیسی از خواص واکنش نشان داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ زیباکلام در توئیت خود نوشت:

جناب رئیسی از خواص گلایه فرموده اند که چرا سکوت اختیار کرده اند.دلم میخواست از جناب شان سئوال میکردم که خواص از کدام فعل نظام میبایستی دفاع میکردند؟آیا عملکرد نظام جایی و چیزی برای دفاع یا حداقل توجیه باقی گذارده است؟