تقی آزادارمکی خطاب به وزیر آموزش و پرورش: مرد حسابی، تو حواست پرت است و نمی‌فهمی

وزیر آموزش و پرورش گفته بود دانش آموزان را به کانون اصلاح و تربیت می فرستیم. مرد حسابی، تو حواست پرت است و نمی فهمی چه اتفاقی افتاده است؛ باید همه مردم را بفرستید.

به گزارش سایت خبری مدارا؛تقی آزادارمکی، رییس پیشین انجمن جامعه شناسی گفت: جمهوری اسلامی باید سنت ها و روش هایش را عوض کند.

این جامعه شناس در گفتگو با جماران گفت: نه اینکه وزیر آموزش و پرورش گفته بود دانش آموزان را به کانون اصلاح و تربیت می فرستیم. مرد حسابی، تو حواست پرت است و نمی فهمی چه اتفاقی افتاده است؛ باید همه مردم را بفرستید.

مثل گزینش که برای ما گذاشته اید و صبح تا شب کلاس و مسجد و نماز و تلویزیون برنامه می گذارید. با این نوع نگاه به فرهنگ ما را خفه کردید. مگر من بی دین هستم که تو مدام دین را به من یادآوری می کنی؟!

جامعه طبیعی، جامعه به طرف جلو رفتن است؛ نسل جدیدش باید آوانگارد و تحول خواه باشد و آرزو داشته باشد و بخواهد جهان را بسازد. این طبیعی است و غیر طبیعی نیست. کسانی که می گویند، غیر طبیعی و آسیب شناسانه دارند نگاه می کنند و از این طرف هم مقاومت می کنند.