کیهان: نیروهای ضدشورش اگر می‌خواستند به اغتشاشگران پاسخی درخور دهند برای آنها بسیار راحت بود

در هیچ کجای جهان نمی‌توان اغتشاش و آشوبی را سراغ گرفت که در آن این تعداد از نیروهای پلیس و نیروهای حافظ امنیت به دست اغتشاشگران به شهادت رسیده باشند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ کیهان نوشت:این بی‌شک گویای صبر و متانت نیروهای حافظ امنیت است وگرنه نیروهای مجهز ضدشورش اگر می‌خواستند به اندکی از خشونت‌های اغتشاشگران پاسخی درخور دهند قطعا برای آنها بسیار راحت بود اما این نیروها با ازخودگذشتگی و مظلومیت این شهادت‌ها را به جان خریدند تا اگر برای عده‌ای هنوز شک و تردیدی در ماهیت و پشت‌پرده این قبیل اغتشاش‌ها هست برطرف شود.

مماشات اغتشاشگران را شرورتر کرده

در طی ۲ هفته اخیر که آتش اغتشاش‌ها رو به سردی گراییده دجال‌های رسانه‌ای از بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمریکا تا سعودی اینترنشنال و سایت رادیو فردا هرآنچه از شگردهای رسانه‌ای و دروغ‌های گوناگون را پای کار آوردند تا با حجم سنگین کار رسانه‌ای مردم را به خیابان بیاورند و وقتی از آوردن مردم به خیابان ناامید شدند درصدد برآمدند تا مردم را مجبور کنند تا خیابان را ترک کرده و به خانه‌هایشان بروند! آن هم با تکنیک اعتصاب زوری و با تهدید به آتش زدن مغازه… یعنی وقتی نتوانستند مردم را به خیابان بیاورند معیشت آنها را هدف گرفتند.

با این وصف به نظر می‌رسد بیشترین نتیجه مماشات با اقلیت آشوبگر و اراذل اجاره‌ای شرورتر شدن آنها و شهید شدن تعداد بیشتری از حافظان امنیت جامعه است. اقتدار نیروهای حافظ امنیت احساس امنیت را در پی خواهد آورد. مطالبه مردم نیز برخورد قاطع با اوباش و آشوبگران است چرا که در روزهای اخیر گستره اقدامات این جماعت به‌صورت مستقیم معیشت مردم را نشانه گرفته است.