وکیل‌ خانواده نیکا شاکرمی: براساس گزارش پزشکی قانونی نیکا الکل، سم و موادمخدر مصرف نکرده بود

وکیل‌مدافع خانواده نیکا شاکرمی گفت: نتیجه آزمایش‌های پزشکی قانونی نشان می‌دهد نیکا مواد مخدر، الکل، دارو یا سم یا یون‌سیانید مصرف نکرده بوده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ابهامات پرونده نیکا شاکرمی، دختر نوجوانی که در اعتراضات جان خود از دست داد هچنان پابرجاست و برطرف نشده است.

رضا باقری، وکیل‌مدافع خانواده نیکا شاکرمی مصاحبه‌ای داشته که بخش‌‌های مهم آن را در ادامه می‌خوانید:

*نتیجه آزمایش‌های پزشکی قانونی نشان می‌دهد نیکا مواد مخدر، الکل، دارو یا سم یا یون‌سیانید مصرف نکرده بوده است.

*نظریه پزشکی قانونی درباره پرت شدن او از بالای ساختمان هنوز به من ابلاغ قانونی نشده است.

*فیلمی که نشان می‌دهد دختری در پناه خودرویی ایستاده و به راننده می‌گوید تکان نخور و ادعا شده نیکاست، درواقع مربوط به نیکا نیست.

*اگر شاهدی وجود دارد به ما مراجعه کند.