آمریکا آمنه سادات ذبیح پور و علی رضوانی را تحریم کرد

خبرگزاری فارس از تحریم شش چهره حقیقی صداوسیما خبر داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ خبرگزاری فارس گزارش داده است که خزانه‌داری آمریکا پیمان جبلی، محسن برمهانی، احمد نوروزی، یوسف پورانواری، آمنه‌سادات ذبیح‌پور و علی رضوانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.