همشهری: افرادی که کشف حجاب کردند قبلا محجبه نبودند، مثل ترانه علیدوستی!

طبیعی است که مومنین از اباحه‌گری در شهر دل‌چرکین شوند. اما ماجرا چنین نخواهد ماند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه همشهری نوشت: اول اینکه برهنگی و بی‌حجابی به جهت کمی بیشتر نشده است. عیان‌تر شده است. اینها که کشف حجاب کردند که قبلا محجبه نبودند؛ همین بودند کم و بیش. یک نمونه‌اش سلبریتی‌هایی که اخیرا کشف حجاب کردند؛ مثلا علیدوستی قبلا حجاب داشت؟!
دوم اینکه بخشی از این بی‌حجابی از سر برانگیختگی اعتراضی است. این هیجان می‌گذرد و عقلانیت حاکم می‌شود. مردم ما عفیف‌اند. فرهنگ‌شان که یک‌روزه تغییر نمی‌کند.
سوم اینکه این مارپیچ سکوت اجتماعی برای این روزهای برزخی است. این نیز می‌گذرد. نهی از منکر اجتماعی رها نخواهد شد ولو در حد یک اخم ساده با ادبار اجتماعی مواجه خواهند شد؛ حتی از سوی محجبه‌های عرفی.
چهارم اینکه نظام از صیانت و مراقبت از ضرورت دین نخواهد گذشت. مدارای ناشی از التهاب‌ها می‌گذرد. قانون حاکم می‌شود؛ البته با تدبیر، درایت و اصلاح رویه‌های غلط گذشته.
پنجم اینکه مدیران و مسئولان فرهنگی و حوزوی از این حوادث اخیر به‌هوش شوند و بار روی زمین مانده ۴۰سال گذشته را به‌دوش بکشند. دعاکنیم این صحنه‌ها را ببینند و وجدان درد بگیرند…

خیابان‌های شهر خیلی هم تلخ نیست. دقیق‌تر شویم. مگر بنا به ظاهر و گفته ضدانقلاب، بی‌حجابی آزاد نشده است؟ چرا اکثریت مردم بی‌حجاب نشدند؟ شاید من و شما کمتر متوجه این دارایی شویم، اما ضدانقلاب فهمیده تیرش به سنگ خورده است. او فکر می‌کرد شل حجاب‌ها فردای حذف قانون، کشف حجاب می‌کنند. او نمی‌دانست مردم ما هر سطحی از حجاب‌شان را حجاب می‌دانند و پاسدار آنند؛ لذا همین نیز قابل ارتقاست.