یکی از اغتشاشگر حوادث اخیر: عذاب وجدان هم ندارم

یکی از اغتشاشگران که فیلم حمله با زنجیر و چماق او به مدافعان امنیت منتشر شده بود، در اعترافات خود عنوان کرد که هیچ احساس عذاب وجدانی از این اقدام غیرانسانی خود نداشته و حتی از این ادوات خونی به جای مانده از آشوب، عکس یادگاری هم گرفته است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ این متهم که مطابق فیلم‌های منتشر شده، بارها و با خشونت تمام، زنجیر و چماق را به سر و صورت نیروهای مدافع امنیت فراجا کوبیده است، در اعترافات خود عنوان کرد که چون نهایت امنیت را رعایت می‌کرده، حتی یک درصد هم فکر نمی‌کرده گیر بیفتد، اما در نهایت بازداشت شده و به دستگاه قضایی سپرده شد.