ترخیص حسین رونقی از بیمارستان و بازگشت به زندان

عصر امروز و با توجه به بهبود شرایط جسمی حسین رونقی این فرد با نظر پزشکان از بیمارستان ترخیص و به زندان اوین بازگشت.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ رونقی که از دیروز به دلیل کنترل دقیق شرایط جسمی اش به بیمارستان اعزام شده بود امروز بعد از ظهر بعد از انجام بررسی های پزشکی و بر اساس تشخیص پزشکان از بیمارستان مرخص شد

بر اساس این گزارش وضعیت جسمی رونقی خوب و پایدار بوده و وی در حال حاضر مشکل خاصی ندارد

رونقی امروز عصر در بیمارستان با خانواده خود نیز دیدار کرده بود