ما مردم بی‌دفاع در برابر آلودگی هوا چه کنیم؟

روزنامه جام جم نوشت: ما مردم بی‌دفاع در برابر این هجمه‌ها باید چه کنیم؟ آیا حق نداریم بپرسیم چرا غلظت آلودگی هوا در بیش از ۷۰درصد روزهای سال گذشته فراتر از استانداردهای جهانی بوده است؟

به گزارش سایت خبری مدارا؛ در ۲۳۸روزی که از سال۱۴۰۱ گذشت در تهران ۱۰۰روز حال هوا بد بود. ۸۸روز ناسالم برای گروه‌های حساس، هشت روز ناسالم برای همه، دو روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک، همه آن چیزی است که ما دانسته یا نادانسته از سر گذرانده‌ایم. این‌که پایتخت‌نشینان موفق شده‌اند از ابتدای سال تا امروز فقط دو روز هوای پاک استنشاق کنند، خبری بد است. این‌که تعداد روزهایی که وضعیت هوا قابل قبول بوده نیز نسبت به همین بازه زمانی در سال۱۴۰۰ افت چشمگیری داشته هم خبر بد دیگری است. پارسال از ابتدای فروردین تعداد روزهای پاک بازهم دو روز بود ولی روزهایی که هوا وضعیتی قابل قبول داشت ۱۸۸مورد بود که اکنون به ۱۳۵روز کاهش یافته است. این آمارها حکایت از بدتر شدن وضع هوا و افت شدید کیفیت آن دارد؛ حکایتی مفصل از لجام گسیختگی آلودگی و دست‌هایی که روی دست گذاشته شده است.

نویسنده در ادامه پرسیده است: اما چرا قانون هوای پاک پنج سال پیش تصویب شد و برای ۲۳دستگاه کشور تکالیفی را برشمرد؟ اصلا آیا اگر قانون هوای پاک در کشورمان وجود نداشت، اوضاع هوا بدتر از اکنون می‌بود؟ ما مردم بی‌دفاع در برابر این هجمه‌ها باید چه کنیم؟ آیا حق نداریم بپرسیم چرا غلظت آلودگی هوا در بیش از ۷۰درصد روزهای سال گذشته فراتر از استانداردهای جهانی بوده است؟