سحر زکریا هم کشف حجاب کرد

سحر زکریا با انتشار عکسی از موهای تراشیده خود، مطلبی منتشر کرده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ زکریا نوشت: یک ماه است که موهایم را بر زمین ریخته ام. فکر نمی کردم باید اعلام کنم چون خجالت می کشیدم از دختران و پسرانمان. از این همه خون. من فقط موهایم را بر زمین ریختم و دیگر هیچ. خجالت می کشم ولی اگر دردی دوا می کند هم من هستم.